Социална Отговорност

Корпоративната социална отговорност е основен стратегически стълб в дейността на  КРМ. Ние вярваме, че социалните практики и етичното поведение са в основата на нашата добра репутация и приноса ни за развитиеto и просперитетa на общностите, в които развиваме дейността си. Социалната политика на фирмата е изградена около основни корпоративни ценности, които спомагат за доброто обслужване на клиентите ни,  коректното отношение към нашите акционери, загрижеността към служителите ни и обществото.

По този начин, правейки бизнес с нас, Вие участвате в социалните ни програми, които финансираме с 10% от годишната ни печалба.